Sekotvestnesim.lv Jums ļauj 24/7 režīmā būt lietas kursā par:

Par sekotvestnesim.lv

Kam šis var noderēt?

Kā sekot Vēstnesim?

Par sekotvestnesim.lv

Sekotvestnesim.lv ir universāla sistēma, kas palīdz monitorēt, strukturēt un pārvaldīt Jūs interesējošo informāciju, kas tiek publicēta Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pēc Jūsu atlases kritērijiem. Sekotvestnesim.lv dod iespēju elektroniskā formātā grupēt dažādus atslēgvārdus un to kombinācijas atkarībā no tās informācijas, kuru vēlaties iegūt vai arī jomas, kurā vēlaties būt nepārtraukti informēts. Pateicoties sekotvestnesim.lv, Jums vairs nevajadzēs ik dienu meklēt sev interesējošo informāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” par izsolēm, mantojuma lietām, maksātnespējas administratoru iecelšanu uzņēmumiem, reorganizācijas un likvidācijas procesiem, kā arī citām izmaiņām uzņēmumos vai citiem sludinājumiem, publikācijām un paziņojumiem, kuros esat iesaistīts Jūs pats, Jūsu klienti, debitori vai citas Jūs interesējošās personas. Sekotvestnesim.lv ļaus 24/7 režīmā sekot līdzi ikvienai publikācijai, kurā minēta Jūs interesējošā persona, adrese, nosaukums vai cits atslēgvārds. Sistēmas datubāze tiek atjaunota katru dienu tiešsaistē no oficiālā izdevuma ”Latvijas Vēstnesis” datu bāzes, tādējādi Jūs varat būt drošs par pievienoto datu aktualitāti un kvalitāti. Visa aktuālā informācija būs Jūsu rīcībā katru darba dienas rītu pēc tās publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, turklāt Jūs saņemsiet informatīvu elektroniskā pasta paziņojumu nekavējoties pēc tam, kad Jūs interesējošā informācija būs publicēta oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Sistēmas lietošana reģistrētajiem lietotājiem izmēģinājuma versijā ir bez maksas.

Sekotvestnesim.lv veic sekojošu datu monitoringu un piegādi klientiem pēc to pieprasījuma un atbilstoši izvēlētajiem meklēšanas kritērijiem:

  • Jaundibinātu un esošo subjektu datu izmaiņu monitorings;
  • Likvidācijas monitorings;
  • Maksātnespējas administratoru iecelšanas/atcelšanas monitorings;
  • Uzņēmumu reorganizācijas monitorings;
  • Mantojuma lietu monitorings;
  • Fizisku personu monitorings – amatpersonas, prokūras uzaicinājumi uz tiesu;
  • Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrācijas monitorings;
  • Paziņojumu kreditoriem, akcionāriem, dalībniekiem un biedriem monitorings;
  • Cita informācija, kas tiek publicēta oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Kam tas var noderēt?

Nekustamā īpašuma mākleriem un aģentūrām

Nekustamā īpašuma jomā svarīga ir operatīva informācija par īpašumu statusu maiņu, izsolēm, tiesu izpildītāju paziņojumiem, mantojumu ziņām u.c. procesiem, kas skar Jūs interesējošo nekustamo īpašumu. Tādēļ sekotvestnesim.lv ļaus pastāvīgā režīmā saņemt informāciju par ikvienu publikāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kas skar Jūs interesējošo nekustamo īpašumu vai personu. Tādējādi Jūs vienmēr būsiet savlaicīgi informēts par ikvienu Jūs interesējošo izsoli vai Jūs interesējošā nekustamā īpašuma nonākšanu pārdošanai izsolē.

Advokātu un citiem juridiskajiem birojiem, kā arī uzņēmumu juristiem

Juristu un advokātu ikdienas darbs pieprasa skrupulozu izpēti un operatīvu rīcību ikvienā lietā, kas var skart klienta vai citu saistīto personu intereses. Sekotvestnesim.lv ļauj operatīvi uzzināt par visām izmaiņām, kas skar klientus, viņu partnerus, parādniekus, kreditorus, īpašumus un citu informāciju, kas tiek publicēta oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Grāmatvežiem un grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem

Grāmatvežu darbā liela nozīme ir datu precizitātei un spējai operatīvi reaģēt uz izmaiņām klientu, partneru, kreditoru vai debitoru statusā un datos, piemēram, informācijai par klienta izslēgšanu no PVN reģistra, saimnieciskās darbības apturēšanu vai izmaiņām uzņēmuma reģistrācijas datos.

Namu apsaimniekotājiem un komunālo pakalpojumu sniedzējiem

Namu apsaimniekotāju un komunālo pakalpojumu sniedzēju klientu loku veido liels skaits fizisko un juridisko personu, tādēļ sekošana datiem par klientu maksātnespējas administratoru iecelšanu, kustamās vai nekustamās mantas izsolēm, tiesvedībām var būt ļoti laikietilpīgs process, turklāt lielā darba apjoma dēļ, nepieciešamā informācija var tikt palaista garām. Pateicoties sekotvestnesim.lv, Jūs nekavējoties saņemsiet ziņas par ikvienu Jūs interesējošo fizisko vai juridisko personu, par kuru tiek izvietota publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, un tādējādi Jums būs iespēja savlaicīgi pieteikt kreditoru prasības vai izvērtēt sadarbību ar konkrēto personu.

Ikvienam saimnieciskās darbības veicējam

Neatkarīgi no tā, vai esat fiziska vai juridiska persona, kas ikdienā strādā, ir ieinteresēta vai citādi saistīta ar oficiālo informāciju, kas tiek publicēta oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Jūs labi zināt, cik daudz resursu prasa nepārtraukta sekošana oficiālajam izdevumam “Latvijas Vēstnesis”, lai uzzinātu Jūs interesējošo informāciju par izsolēm, mantojuma lietām, uzņēmumu reģistrācijām un izmaiņām to reģistrācijas datos un citiem procesiem, kas skar Jūs pašus vai citas saistītās personas. Sekotvestnesim.lv ļaus ikdienā būt savlaicīgi informētiem par Jūs interesējošām publikācijām oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Kā lietot sekotvestnesim.lv?

Lai kļūtu par sekotvestnesim.lv lietotāju, nepieciešams autorizēties sistēmā. Aizpildiet prasītos informācijas lauciņus. Kad veiksmīgi būsiet aizpildījis reģistrācijas formu, uz norādīto e-pastu nosūtīsim vēstuli, kurā saņemsiet tālākos norādījumus reģistrācijas apstiprināšanai.

Pēc sekmīgas reģistrācijas, ienāciet sistēmā ar saviem autorizācijas datiem un izveidojiet sev interesējošo datu atlases filtru. Jūsu izveidotais filtrs tiks saglabāts, un kopš šī brīža ikviens ieraksts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kas saturēs šo atslēgvārdu vai to kombināciju, tiks saglabāts Jūsu personiskajā profilā. Sistēma Jūs informēs par Jūs interesējošo ziņu pievienošanu Jūsu profilam, nosūtot informatīvu e-pastu.

Ņemiet vērā, ka informācijas meklēšanas kritēriju skaits ikvienam lietotājam izmēģinājuma versijā ir neierobežots!